Waterzuiveringen
Gemalen
Persleidingen
Drinkwaterpompstations
Energie- en grondstoffenfabrieken

GMB Waterkwaliteit & installaties

« Terug naar overzicht
Locatie
Dongen

Opdrachtgever
ECCO/Waterstromen

Combinant
Paques B.V.

Nieuwbouw AWZI Dongen

Het bedrijf Waterstromen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van schoenfabriek ECCO in Dongen. De bestaande waterzuivering voldeed niet aan de effluenteisen en gaf stankoverlast. Waterstromen heeft ervaring met zuiveringsinstallaties voor leerlooierijen. Wij kregen opdracht voor het civiel- en installatietechnische deel van de nieuwe AWZI. We realiseerden een groot bedrijfsgebouw, een aantal fundaties, de pompinstallaties en een grote ontvangstkelder. Ook voerden we enkele aanpassingen door in de bestaande zuivering. De nieuwe AWZI werd uitgebreid met een vergistingsinstallatie die het slib én het vrijkomende machinelijmvlees omzet in biogas. De combinatie was verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. De samenwerking bleek uiterst effectief te zijn, omdat beide partijen hun eigen expertise konden inbrengen.

Referentie uitgelicht