Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

GMB Waterveiligheid & constructies

« Terug naar overzicht
Locatie
Vianen

Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland

Combinant

Dijkversterking Vianen

Waterschap Rivierenland heeft een stevige opgave. In totaal moet er zo'n 450 kilometer aan dijk worden versterkt. De Lekdijk ten noorden van Vianen is afgekeurd op piping en macrostabiliteit (binnendijks en deels buitendijks) en heeft een hoge prioriteit om versterkt te worden. Het traject tussen de A27 en de sluis in het Merwedekanaal wordt over de gehele lengte van ca. 1.200 meter versterkt met een verankerde damwand.

Vanaf de tenderfase heeft GMB een aantal partners aan zich gebonden: Sterk voor het aanbrengen van de verankerde damwand, BouwRisk voor de expertise op het gebied van omgevingsmonitoring en Crux vanwege hun specifieke kennis en ervaring op het gebied van geotechniek en ontwerp van dijken en constructies.

Het project is eind 2019 gegund aan GMB. Begin 2020 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden, nadat het referentieontwerp is uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp zijn de werkzaamheden gestart in juli 2020, het project is in juni 2021 opgeleverd.

Referentie uitgelicht