Waterzuiveringen
Gemalen
Persleidingen
Drinkwaterpompstations
Energie- en grondstoffenfabrieken

Aquathermie

‘Nederland moet in het jaar 2050 aardgasvrij zijn’, dat is de boodschap die in de maatschappij steeds luider en concreter wordt. Dat betekent dat we op zoek moeten naar alternatieve energiebronnen om Nederland van warmte en koeling te voorzien. Vanuit onze technische kennis van afval-, oppervlakte- en drinkwaterinstallaties én onze duurzaamheidsambitie om in 2030 volledig circulair te werken willen we bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Daarom zetten we ons in om dé samenwerkingspartner voor aquathermie te zijn. Zowel in circulair ontwerp als in circulaire realisatie.

Energie uit bestaande waterstromen en installaties

Aquathermie is de verzamelnaam voor de technologieën Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA), Thermische Energie uit Drinkwater (TED) en Riothermie. Met Aquathermie kan energie worden gewonnen uit bestaande waterstromen en installaties. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater hebben, verdeeld over de seizoenen, een basiswarmte. Deze basiswarmte is altijd aanwezig en kan benut worden voor het voeden van warmtenetten. Met Aquathermie kan, met een aanpassing aan bestaande installaties in gemalen, pompstations, zuiveringen en of drinkwaterstations, op een duurzame wijze energie worden gewonnen. Deze energie kan worden benut voor het duurzaam verwarmen en/of koelen van huizen, gebouwen en technische installaties. Bij GMB zetten we graag onze bestaande kennis en ervaring, in combinatie met onze duurzaamheidsambitie, in om Nederland verder te verduurzamen.

Quickscan Aquathermie

Voordat u kiest voor aquathermie wilt u volledig inzicht hebben in de specifieke mogelijkheden op uw locatie. Speciaal hiervoor hebben Callic en GMB de Quickscan Aquathermie ontwikkeld. Met deze quickscan verzamelen we alle informatie die nodig is om de potentie van uw zuivering in kaart te brengen. Bekijk hier de flyer Quickscan Aquathermie.

Referentie uitgelicht