infoplein        bel ons       
GMB Waterveiligheid & constructies

GMB Waterveiligheid & constructies

Een partner die oplossingen biedt op de grens van water en land. Dat zijn we bij GMB Waterveiligheid & constructies. We realiseren integrale en complexe projecten zoals kades, rivierdijken, bruggen, sluizen en harde keringen. Mét aandacht voor de omgeving en ontwerpopgaven. Door onze kennis onderscheiden we ons en zijn we op alle niveaus een partner voor onze klant.
Civiele infrastructuur | Omlegging Zuid-Willemsvaart, Zuid-Willemsvaart Brabant
Waterveiligheid | Herinrichting Overdiepse polder, Overdiepse polder bij Waalwijk
Waterveiligheid | Tijdelijke waterkeringen BoxBarrier, Delft
Waterveiligheid | Dijkverbetering HOP, Hagestein-Opheusden
Waterveiligheid | Te gast op de dijk bij Krimpen, Krimpen aan de Ijssel
Waterveiligheid | Hoogwatermaatregelen Zuidbroek-Westerbroek, Zuidbroek
Waterveiligheid | Dijkverbetering Woltersum, Eemskanaal bij Woltersum
Civiele infrastructuur | Omlegging N355 Zuidhorn, Vaarweg Lemmer-Delfzijl
Waterveiligheid | Dijkverbetering met dijkdeuvels, Lekdijk bij Nieuw-Lekkerland
Waterveiligheid | Realisatie extra waterbergingscapaciteit Munnikenland, Munnikenland
Nieuws
CO2-prestatieladder
Documentatie
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB