infoplein        bel ons       
GMB BioEnergie

GMB BioEnergie

Energie uit grondstoffen halen. Dat is de missie van GMB BioEnergie. Al meer dan 20 jaar voegen we de daad bij het woord met onze composteringstunnels in Tiel en Zutphen. Nu is GMB BioEnergie het brandpunt van onze expertise op het gebied van duurzaamheid. Hier ontwikkelen we nieuwe technieken om energie en nutriënten terug te winnen uit reststoffen. Onze verwerkingslocaties zijn inmiddels energiefabrieken die de experimentele ...
Vergisting & Biologisch drogen | Nieuwbouw vergister met thermische drukhydrolyse, Venlo
Reststromenverwerking | Nutriëntenterugwinning uit urine, Zutphen
Beheer & Exploitatie | Ontwikkeling mobiele proefvergister Check4Biogas, Diverse locaties
Beheer & Exploitatie | RWZI Apeldoorn: de eerste energiefabriek van Nederland , Apeldoorn
Composteringsinrichtingen | DBFMO composteringsinrichtingen, Diverse locaties
Composteringsinrichtingen | Nieuwbouw composteringsinrichting en GFT-vergister, Aalsmeer
Duurzame energieprojecten | Energie uit waterkracht met Vivace, Diverse locaties
Nieuws
CO2-prestatieladder
Documentatie
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB